VARNING! Fönstret är för smalt för att använda pythonlabbet.se fullt ut. Använd en enhet med tangentbord!

Grundkurs - del I

Introduktion
Skriva ut text och tal
Enkla beräkningar
Variabler och datatyper
Indata med input
Logiska uttryck
If-satsen
While-satsen
Slumptal

Kursinformation

Det här är den första delen av grundkursen i Python. Efter att du klarat denna del har du tillräckliga förkunskaper för att klara några uppgifter under problemlösning.

I delkursen lär du dig om dig allra mest centrala begreppen inom programmering. Hur vi visar information för användaren, tar emot information från användaren och hur vi kan använda det för att styra vad programmet gör.

Till del 2 >>