Logga in för att kunna spara vad du har gjort.
<< Föregående
Hem
Nästa >>
OBS! Fönstret är för smalt för att använda pythonlabbet.se. Använd en enhet med tangentbord!

Referens

Klicka på en funktion för att läsa mer.
Grunder del 1
Syntax
Kort beskrivning
break
break avbryter kod som repeteras
continue
continue avbryter en repetition och påbörjar nästa
elif
elif är en kombination av else och if
else
else kan användas sist i en if-sats
float()
Konverterar till typen float (decimaltal)
if
if styr koden att göra olika beroende på ett villkor
input()
Tar emot indata från användaren
int()
Konverterar till typen int (heltal)
randint()
Konverterar till typen randint (heltal)
round()
Avrundar ett tal
str()
Konverterar till typen sträng
while
while används för att repetera kod

Enkla beräkningar

I det här avsnittet kommer du att lära dig

Använda operatorn +

I det här avsnittet ska vi använda de vanligaste operatorerna. Typiska matematiska operatorer är + * och /. Av dessa är det bara + som går att använda mellan strängar. Att addera tal med + fungerar precis som du tänker dig.

Exempel

Operatorn + mellan två tal och mellan två strängar.

print(10 + 5)
print('Hej' + 'då')
print('Hej ' + 'du')

Som du ser i exemplet ovan med 'hej ' går det bra att använda mellansteg som avslutning på en sträng för att det ska bli ett mellanrum till nästa ord. Det fungerar inte att lägga ihop en sträng med ett tal, exempelvis fungerar inte programmet om du skriver 'En sträng' + 10.

Logga in eller skapa konto för att spara dina framsteg och din kod.

Vad gör koden?

Läs koden nedan och försök lista ut vad programmet skriver ut. Kör programmet efter du svarat och se om du fick rätt.

-- Programmets utskrifter --

Fråga: Vad kommer programmet ovan att skriva ut?

6
6
42
6

Vanliga operatorer

Operator Beskrivning Exempel
+ Addition 10 + 5 = 15
Subtraktion 7 − 5 = 2
* Multiplikation 2 * 4 = 8
/ Division, ger decimaltal 10 / 4 = 2.5
// Heltalsdivision, ger heltal 11 // 5 = 2
% Rest (även kallad modulo) 11 % 5 = 1
** Upphöjt till 2 ** 4 = 16

Exempel

Här kan du se exempel på vanliga enkla beräkningar som skrivs ut.

print(15 - 5) #10
print(7 * 8) #56
print(4 / 2) #2.0
print(11 / 3) #3.666666666666667
print(11 // 3) #3
print(11 % 3) #2
print(2 ** 10) #1024
    

Logga in eller skapa konto för att spara dina framsteg och din kod.

Ändra

Ändra i koden så att en heltalsdivision utförs istället för vanlig division.

-- Programmets utskrifter --

Prioriteringsordning

Som du säkert har lärt dig har multiplikation och division högre prioritet än addition och subtraktion. Det innebär att för ett uttryck som $$4+7\cdot2=18$$ så utförs multiplikationen \(7\cdot2\) först och sedan adderas det resultatet till 4. Precis så fungerar det också i Python. Av de operatorer vi tittat på i det här avsnittet ser du prioriteringsordningen i tabellen nedan.

Prioritet Operatorer
Hög **
  | *   /   //   %
Låg +   −

Precis som i matematiken går det att använda parenteser för att förändra ordningen. För att utföra additionen först i exemplet ovan så kan vi skriva $$(4+7)\cdot2=22$$ Nu vet du mer om hur du kan använda Python som en miniräknare.

Logga in eller skapa konto för att spara dina framsteg och din kod.

Vad gör koden?

Läs koden nedan och försök lista ut vad programmet skriver ut. Kör programmet efter du svarat och se om du fick rätt.

-- Programmets utskrifter --

Fråga: Vad kommer programmet ovan att skriva ut?

5.5
12.5
13
70

Logga in eller skapa konto för att spara dina framsteg och din kod.

Skapa

Skriv ut vad \(2^{137} + 543\cdot263\cdot1000\) blir

-- Programmets utskrifter --

Talet som du beräknade ovan är väldigt stort med sina 42 siffror. Det är faktiskt ganska ovanligt att programmeringsspråk klarar så stora tal. I Python finns ingen övre gräns för hur ett stort tal kan vara. Nackdelen med att tillåta hur stora tal som helst är att prestandan för beräkningar blir sämre.

Vill du träna på en beräkning till? Se aktiviteten Beräkna uttrycket.

Status
Du har inte gjort klart någon uppgift än (0 st).