Logga in för att kunna spara vad du har gjort.
<< Föregående
Hem
Nästa >>
OBS! Fönstret är för smalt för att använda pythonlabbet.se. Använd en enhet med tangentbord!

Referens

Klicka på en funktion för att läsa mer.
Grunder del 1
Syntax
Kort beskrivning
break
break avbryter kod som repeteras
continue
continue avbryter en repetition och påbörjar nästa
elif
elif är en kombination av else och if
else
else kan användas sist i en if-sats
float()
Konverterar till typen float (decimaltal)
if
if styr koden att göra olika beroende på ett villkor
input()
Tar emot indata från användaren
int()
Konverterar till typen int (heltal)
randint()
Konverterar till typen randint (heltal)
round()
Avrundar ett tal
str()
Konverterar till typen sträng
while
while används för att repetera kod
Grunder del 2
Syntax
Kort beskrivning
abs
Absolutbeloppet
append
Lägger till ett element till en lista
def
Definierar en funktion
for
for används för att repetera kod
len
Ger antal element i ett objekt
max
Returnerar det största elementet
min
Returnerar det minsta elementet
pop
Tar bort ett element från en lista
return
Returnerar data från en funktion
sum
Summerar elementen i ett objekt

Matematiska funktioner

I det här avsnittet kommer du att lära dig att

Inbyggda matematiska funktioner

Python har många inbyggda funktioner. De behöver inte importeras från någon modul. Vi har redan stött på ett flertal och här ska vi bekanta oss med fler.

Funktion Beskrivning Exempel
abs() Absolutbeloppet av abs(-5) = 5
round() Avrundar till heltal round(3.14) = 3
sum() Summan av sum([1,2,3]) = 6
min() Ger minsta talet min([5,3,7]) = 3
max() Ger största talet max([5,3,7]) = 7

De två förstnämnda, abs och round, fungerar på tal. Att ta abolutbeloppet av ett tal innebär att minustecknet tas bort om det är ett negativt tal. Om det är ett positivt tal får vi tillbaka samma tal utan att något hänt. Skriver vi abs(x - y) kan det tolkas som avståndet mellan talen x och y. Avstånd är alltid positiva.

De tre sistnämnda i tabellen fungerar på objekt som går att iterera över, till exempel på listor och tupler. Enklare sagt fungerar sum, min och max på objekt som vi kan "loopa igenom" med en for-sats.

Exempel

Inbyggda matematiska funktioner.

l = [2, 3, 5, 7, 11]

summa = sum(l)
minsta = min(l)
största = max(l)
  

Logga in eller skapa konto för att spara dina framsteg och din kod.

Vad gör koden?

Läs koden nedan och försök lista ut vad programmet skriver ut. Kör programmet efter du svarat och se om du fick rätt.

-- Programmets utskrifter --

Fråga: Vad kommer programmet ovan att skriva ut?

-5
-3
0
3
5

Modulen math

För att få tillgång till modulen math kan vi skriva import math. För att till exempel använda konstanten \(\pi\) skrivs math.pi. Ett annat sätt att skriva är from math import pi och då räcker det att skriva pi.

Exempel

Importera hela modulen math och skriv ut math.pi.

import math
print(math.pi)
  

En annan användbar "konstant" i math-modulen är inf som står för oändligheten. Eftersom alla tal är mindre en denna konstant kan den användas som ett första värde i en variabel som ska hålla reda på ett minsta värde.

Exempel

Användaren skriver in tre tal och vi håller reda på vilket som är det minsta inskrivna.

from math import inf

minsta = inf
for i in range(3):
    tal = int(input('Skriv in ett tal.'))
    if tal < minsta:
        minsta = tal

print('Det minsta talet du skrev in är', minsta)

Om vi istället vi hålla reda på vilket som är det största talet kan vi börja med att initialisera en variabel största = -inf istället.

I math-modulen finns också flera funktioner. Många funktioner är för avancerad matematik och en del passar för gymnasiematematik. De två enklaste funktionerna är ceil() som avrunder uppåt och floor() som avrundar nedåt.

I tabellen nedan är ett par av de vanligaste funktionerna i math listade.

Funktion Beskrivning Exempel
ceil() Avrundar uppåt ceil(4.2) = 5
floor() Avrundar nedåt floor(4.2) = 4
sin() Sinus sin(pi/2) = 1.0
cos() Cosinus cos(pi/2) = 0.0
factorial() Fakultet factorial(5) = 120
log10() Logaritmen log10(100) = 2.0

På Python officiella sida går det att se alla funktioner och konstanter i modulen math.

Logga in eller skapa konto för att spara dina framsteg och din kod.

Ändra i koden

Vi vill räkna ut hur stor omkrets en cirel med radien \(\pi\) har. Koden fungerar inte som den ser ut nu. Fixa det!

-- Programmets utskrifter --
Status
Du har inte gjort klart någon uppgift än (0 st).