Logga in för att kunna spara vad du har gjort.
<< Föregående
Hem
Nästa >>
VARNING! Fönstret är för smalt för att använda pythonlabbet.se fullt ut. Använd en enhet med tangentbord!

Variabler och datatyper

I det här avsnittet kommer du att lära dig

Variabler - att spara data

En variabel är till för att spara data och används överallt inom programmering. Ofta sparas strängar eller tal, men det kan också vara andra mer komplicerade datastrukturer och objekt.

En variabel är till för att komma ihåg någonting under tiden programmet körs, till exempel ett resultat av en beräkning så att detta sedan kan återanvändas på andra ställen i programmet. Det är också vanligt att använda variabler för att spara inmatningar från användaren eller data som har lästs från en fil.

Variabler används överallt inom programmering. Namnet variabel kommer av att programmet kan ändra (variera) innehållet i en variabel under programmets körning. Det som läggs i en variabel sparas i datorns arbetsminne och försvinner när programmet inte längre kör.

För att skapa en variabel används = (likhetstecken), till vänster om likhetstecknet står variabelnamnet och till höger om likhetstecknet står värdet som ska sparas i variablen. Viktigt här är att förstå skillnaden mellan = inom matematiken (är lika med) och i Python (tilldela värde till variabel). Det går bra att använda print(min_variabel) för att skriva ut innehållet i variabeln.

Exempel

Strängen Hello World sparas i variabeln med namnet min_variabel.

min_variabel = 'Hello World'

Det är viktigt att skriva bra variabelnamn. Namnet ska beskriva informationen som är sparad i variablen. Med bra variabelnamn är programmet enklare att förstå och det blir lättare att göra rätt. Det tar lång tid att lära sig skriva bra variabelnamn så misströsta inte om du tycker det är svårt! I Python är konventionen att skriva variabler med små bokstäver och med _ för att separera ord.

Logga in eller skapa konto för att spara dina framsteg och din kod.

Vad gör koden?

Läs koden nedan och försök lista ut vad programmet skriver ut. Kör programmet efter du svarat och se om du fick rätt.

-- Programmets utskrifter --

Fråga: Vad kommer programmet ovan att skriva ut?

FörstaAndra
Första Andra

Datatyper

Datorer måste skilja på olika typer av variabler, som till exempel strängar (text) och tal. Det beror på att de sparas på olika sätt i datorns minne. Exempelvis representeras talet 1 och strängen '1' på olika sätt i minnet.

Vi har redan använt tre vanliga variabeltyper, strängar (eng: string), helttal (eng: integer) och flyttal (eng: float). Flyttal (uttalas flyt-tal) är det vanligaste sättet för en dator att representera tal som har decimalkomma.

När du skapar en variabel räknar Python ut vilken typ variabeln är. I många programmeringsspråk måste du istället berätta vilken typ en variabel är när du skapar den och sedan går det inte att ändra vilken typ variabeln är. I Python går det till exempel att först spara en sträng i en variabel för att senare spara ett tal i samma variabel.

Den inbyggda funktionen type kan användas för att se vilken typ en variabel har, se exemplet nedan.

Exempel

Först skapas tre olika variabler med typerna sträng, heltal och flyttal. Sedan skapas ytterligare tre variabler som innehåller vilken typ de första tre variablerna har.

min_text = 'Hej hej' #sträng
mitt_favorittal = 1337 #heltal
pi = 3.14 #flyttal

min_text_typ = type(min_text)
mitt_favorittal_typ = type(mitt_favorittal)
pi_typ = type(pi)

Konvertering mellan olika typer

Hjälpfunktionerna str, int och float finns till för att konvertera de tre typerna ovan mellan varandra. Till exempel används int för att omvandla en variabel till typen heltal. Observera att det inte alltid fungerar, till exempel går inte strängen 'hej' att konvertera till varken ett heltal eller ett flyttal.

Exempel

Några vanliga typkonverteringar.

heltal = int('42') #strängen 42 blir heltalet 42
flyttal = float(10) #heltalet 10 blir flyttalet 10.0
text = str(3.14) #flyttalet 3.14 blir strängen 3.14
  

För att kunna lägga ihop en sträng och till exempel ett heltal måste vi göra en konvertering.

Exempel

Lägga ihop en sträng med ett heltal.

x = 12
x_text = 'Värdet på x är lika med ' + str(x)
  

Logga in eller skapa konto för att spara dina framsteg och din kod.

Hitta felet

Koden nedan innehåller ett fel. Kör programmet och se vad felmeddelandet blir. Fixa sedan koden och kör programmet igen.

-- Programmets utskrifter --

Den inbyggda funktionen print kan ta emot olika typer i sitt argument (det som står innanför parenteserna på en funktion kallas argument). Print-funktionen konverterar automatiskt argumentet till en sträng. Om du skriver exempelvis print(5) så konverteras automatiskt talet 5 till en sträng.

Status
Du har inte gjort klart någon uppgift än (0 st).