OBS! Fönstret är för smalt för att använda pythonlabbet.se. Använd en enhet med tangentbord!

Alla kurser

3 kurser - 26 avsnitt - 9 videos

Här finns en förteckning av alla kurser och alla avsnitt som finns på Pythonlabbet. Vi rekommenderar att börja med turtlekursen eller grundkurs del 1. I turtlekursen lär du dig att rita med Python och det är en informell introduktion till textprogrammering. Grundkursen är noggrannare med begreppen utan att bli för strikt och output är text.

I grundkursen rättas uppgifterna automatiskt medan i turtlekursen behöver du själv avgöra när uppgifterna är klara. Om du har en lärare kopplad till ditt konto kan läraren testa din kod och hjälpa dig med kommentarer.

För att arbeta med projekten under problemlösning behöver du minst kunna begreppen i grundkurs del 1.

Kurser att börja med

I grundkurs del 1 lär du dig de allra mest centrala begreppen inom programmering. Det innefattar att visa information för användaren, ta emot indata och hur vi kan styra vad programmet med if-satser och logiska uttryck.

Rita med turtle ger dig en friare och visuell introduktion till textprogrammering. Först lär du dig om några turtle-funktioner som behövs för att kunna rita. Därefter introduceras begrepp som variabler, repetitioner, funktioner och slumptal.

Av dessa två kurser går det bra att börja med vilken som, beroende på preferenser.

Kurser att fortsätta med

Efter grundkurs del 2 kan du grunderna i Python. Efter denna delkurs kommer du klara mycket på egen hand. Du får stora möjligheter att utforska mer avancerade delar av både Python och programmering. Gärna med egna projekt!