Logga in för att kunna spara vad du har gjort.
<< Tillbaka till problemlösning
VARNING! Fönstret är för smalt för att använda pythonlabbet.se fullt ut. Använd en enhet med tangentbord!

Uppskatta pi med hjälp av slumptal

Förkunskaper: Grundkurs del I

Din uppgift är att man hjälp av en cirkel inskriven i en kvadrat, uppskatta värdet av pi. Tänk dig att du slumpar ut punkter inom kvadraten nedan. De flesta punkter hamnar inom cirkeln medan en del hamnar utanför den. Använd det för att göra en uppskattning på pi.

Programmet tar ett heltal som input: Antal punkter n som ska slumpas ut.

Exempel input 1

10

Exempel output 1

3.2

Exempel input 2

10000

Exempel output 2

3.1544

Observera att "Exempel output" inte behöver stämma exakt eftersom det är slumptal involverade. Lägg till raderna from random import seed och seed(42) i början av koden för att exemplet ska stämma helt.

Logga in eller skapa konto för att spara dina framsteg och din kod.

Skapa

Skriv din kod här.

-- Programmets utskrifter --