Logga in för att kunna spara vad du har gjort.
<< Föregående
Hem
Nästa >>
OBS! Fönstret är för smalt för att använda pythonlabbet.se. Använd en enhet med tangentbord!

Referens

Klicka på en funktion för att läsa mer.
Turtle
Funktion
Kort beskrivning
back()
Förflyttar sköldpaddan bakåt
begin_fill()
Påbörjar ifyllnad av färg
circle()
Ritar en cirkel med valfri radie
color()
Bestämmer färgen som sköldpaddan ritar med
end_fill()
Avslutar ifyllnad av färg
forward()
Förflyttar sköldpaddan framåt
goto()
Förflyttar sköldpaddan till en given koordinat
hideturtle()
Döljer sköldpaddan
left()
Svänger sköldpaddan åt vänster ett antal grader
pendown()
Sätter ned pennan mot ritytan.
penup()
Tar upp pennan från ritytan
right()
Svänger sköldpaddan åt höger ett antal grader
shape()
Ändrar figur som ritar
Screen().setup()
Skapar en rityta med given storlek
speed()
Ställer in sköldpaddans rithastighet

Rita cirklar

Här får du lära dig att

Rita en cirkel

För att rita en cirkel används circle(radie) där argumentet radie är ett tal som anger hur stor radie cirkeln ska ha.

Exempel

Rita en cirkel med radie 50.

circle(50)

Nu ska vi prova att rita flera cirklar med olika radier.

Exempel

Tre cirklar med olika radie

circle(25)
circle(50)
circle(75)
  

Skriv hideturtle() för att dölja sköldpaddan när koden är klar.

Exempel

Ett till exempel med tre cirklar. Sköldpaddan döljs på slutet.

circle(50)
right(120)
circle(50)
right(120)
circle(50)

hideturtle()
  

Logga in eller skapa konto för att spara dina framsteg.

Vad gör koden?

Läs koden nedan och försök lista ut vad programmet ritar. Kör programmet efter du svarat och se om du fick rätt.

Fråga: Vad kommer programmet ovan att rita ut?

En kvadrat inuti en cirkel
En cirkel inuti en kvadrat
En cirkel och en kvadrat med lika stora areor

Det går att säga till sköldpaddan att bara rita en del av en cirkel. Det görs genom att använda två argument till funktionen circle(). Första argumentet är som innan radien medan det andra argumentet är vinkeln, där 360 grader är en hel cirkel. Argumenten separeras med , (ett komma). Se exemplet nedan.

Exempel

Rita en del av en cirkel. Testa ändra värdet på det andra argumentet!

circle(50, 180) #halv cirkel
circle(50, 90) #fjärdels cirkel
  

Ta upp och sätta ned pennan

Ta upp pennan med penup(). Då vandrar sköldpaddan utan att rita. Använd pendown() för att sätta ned pennan igen.

Exempel

Rita två cirklar på två olika platser med hjäpa av penup() och pendown().

Prova gärna att kommentera bort (sätt # framför) penup() och se hur det ser ut.

penup()
back(100)
pendown()
circle(50)
penup()
forward(200)
pendown()
circle(50)
  

Logga in eller skapa konto för att spara dina framsteg och din kod.

Ändra i koden

Använd penup() och pendown() för att sköldpaddan ska rita en glad smiley. Sköldpaddan ska alltså inte rita medan den går mellan olika delar.

Fylla i figurer med färg

Hittills har vi bara kunnat rita linjer. För att fylla i figurer vi ritat används begin_fill() och end_fill(). Skriv begin_fill() först på en rad innan du ritar och sedan end_fill() på en rad efter att figuren som ska färgläggas är färdigritad. Färgen går att välja med color(färg) precis som för linjer.

Exempel

Rita en färglagd cirkel.

color('green')
    
begin_fill()
circle(75)
end_fill()
  

Logga in eller skapa konto för att spara dina framsteg.

Vad gör koden?

Läs koden nedan och försök lista ut vad programmet ritar. Kör programmet efter du svarat och se om du fick rätt.

Fråga: Vad kommer programmet ovan att rita ut?

En stjärna med fem uddar
Två trianglar bredvid varandra
En femhörning utan korsande linjer

Logga in eller skapa konto för att spara dina framsteg och din kod.

Ändra i koden

Använd begin_fill() och end_fill() för att för att fylla figuren med valfri färg.

Efter de här två första avsnitten har vi gått igenom grunderna i turtle-modulen. I nästa avsnitt går vi vidare med mer generella programmeringsbegrepp.

Status
Du har inte gjort klart någon uppgift än (0 st).