Logga in för att kunna spara vad du har gjort.
Hem
Nästa >>
OBS! Fönstret är för smalt för att använda pythonlabbet.se. Använd en enhet med tangentbord!

Referens

Klicka på en funktion för att läsa mer.
Turtle
Funktion
Kort beskrivning
back()
Förflyttar sköldpaddan bakåt
begin_fill()
Påbörjar ifyllnad av färg
circle()
Ritar en cirkel med valfri radie
color()
Bestämmer färgen som sköldpaddan ritar med
end_fill()
Avslutar ifyllnad av färg
forward()
Förflyttar sköldpaddan framåt
goto()
Förflyttar sköldpaddan till en given koordinat
hideturtle()
Döljer sköldpaddan
left()
Svänger sköldpaddan åt vänster ett antal grader
pendown()
Sätter ned pennan mot ritytan.
penup()
Tar upp pennan från ritytan
right()
Svänger sköldpaddan åt höger ett antal grader
shape()
Ändrar figur som ritar
Screen().setup()
Skapar en rityta med given storlek
speed()
Ställer in sköldpaddans rithastighet

Introduktion till turtle

Här får du lära dig

Så fungerar det

I alla avsnitt finns en antal uppgifter. Längst ned på sidan står hur många uppgifter som är avklarade och hur många det finns i avsnittet.

Alla exempel har grön bakgrundsfärg. Testa alltid att köra koden! Uppgifter har olika bakgrundsfärger beroende på typ av uppgift. Tryck på "Markera klar" när du känner dig klar med en uppgift.

Det finns inget krav på att alla uppgifter ska vara avklarade för att fortsätta.

Ta god tid på dig! Läs text och exempel noga. Programmering är inte alltid lätt i början!

En sköldpadda

I Python finns en modul som heter turtle för att rita på skärmen. Turtle är enkelt att använda och används främst i undervisningssyfte.

Du styr en sköldpadda som ritar med en penna när den vandrar. Sköldpaddan kan gå framåt, bakåt och den kan vrida på sig. Den kan också ta upp pennan så att den inte ritar medan den vandrar och senare sätta ner pennan igen.

För att få tillgång till ritfunktionerna skriver vi from turtle import *. Den koden innebär att vi importerar alla funktioner som finns i modulen turtle. Efter importen kan vi använda funktionerna.

Gå framåt

Vi börjar med att få sköldpaddan att gå framåt. Sköldpaddan börjar i mitten av ritrutan och huvudet är riktat åt höger. Skriv forward(100) för att sköldpaddan ska röra sig 100 steg framåt. Som standard är ritrutan 400 x 400. I ett senare avsnitt ska vi lära oss ändra storleken på ritrutan.

I det här avsnittet används shape('turtle') för att rita som en sköldpadda. Standardfiguren är en triangel.

Exempel

Vi låter sköldpaddan gå framåt 100 steg.

from turtle import *
shape('turtle')

forward(100)

Prova gärna att ändra antalet steg i exemplet ovan. Se också vad som händer om du tar bort raden shape('turtle') ?

Exempel

Vi låter sköldpaddan gå bakåt 100 steg.

from turtle import *
shape('turtle')

back(100)

Svänga

För att svänga sköldpaddan 90 grader vänster och höger skrivs left(90) respektive right(90). Inuti parantesen går det att skriva vilket gradtal som helst.

Exempel

Svänga vänster och höger med 90 grader.

left(90) #sväng vänster
forward(100) #gå framåt
right(90) #sväng höger
forward(100) #gå framåt

I exemplet ovan står så kallade kommentarer efter de fyra kommandona. En kommentar startas med # och ignoreras av Python. Nu till den första uppgiften.

Logga in eller skapa konto för att spara dina framsteg.

Vad gör koden?

Läs koden nedan och försök lista ut vad programmet ritar. Kör programmet efter du svarat och se om du fick rätt.

Fråga: Vad kommer programmet ovan att rita ut?

En rak linje
En triangel
En kvadrat
En cirkel

Färger

Vi kanske vill rita finare figurer med färger. Med funktionen color(färg) där färg är en så kallad textsträng eller bara sträng kan vi ändra färgen på sköldpaddans penna. Det går bra att anropa den här funktionen flera gånger i ett program.

En textsträng är helt enkelt en sträng av tecken, till exempel bokstäver. I Python skrivs en sträng genom att använda '' eller "". Vi har faktiskt redan använt en sträng ovan när vi skrev 'turtle'.

Till exempel kan vi anropa funktionen color med 'red' eller 'blue' som argument. Argument är det som står innan för parantesen, alltså färg. Vi tittar på ett exempel där vi ritar med både röd och blå färg.

Exempel

Rita en röd linje och en blå linje.

color('blue') #ändra färg till blå
forward(50)
color('red') #ändra färg till röd
forward(500)
  

Det finns 140 olika färger med namn - här kan du se alla. Rutorna nedan visar några vanliga färger och motsvarande engelska namn. Det spelar ingen roll om du använder stora eller små bokstäver för färg.

Black
Silver
Gray
White
Red
Green
Blue
Yellow
Purple
Pink
Orange
Brown
Cyan
DarkBlue
LightBlue
Lime
Magenta
Maroon
Olive
Aquamarine

Det finns naturligtvis sätt att rita vilken färg om helst. Vi återkommer till hur.

Nu ska du få göra den första interaktiva övningen. Följ instruktionen och klicka på "Markera klar" när du är nöjd med vad du gjort.

Logga in eller skapa konto för att spara dina framsteg och din kod.

Ändra i koden

I kvadraten som ritas har två sidor en annan färg än svart. Ändra i koden så att kvadraten har olika färger på alla sidor. Glöm inte att klicka på "Markera klar" när du är färdig.

Logga in eller skapa konto för att spara dina framsteg och din kod.

Skapa

Fortsätt på koden och rita en triangel. Glöm inte att klicka på "Markera klar" när du är färdig.

Status
Du har inte gjort klart någon uppgift än (0 st).