Logga in för att kunna spara vad du har gjort.
<< Föregående
Hem
Nästa >>
OBS! Fönstret är för smalt för att använda pythonlabbet.se. Använd en enhet med tangentbord!

Referens

Klicka på en funktion för att läsa mer.
Turtle
Funktion
Kort beskrivning
back()
Förflyttar sköldpaddan bakåt
begin_fill()
Påbörjar ifyllnad av färg
circle()
Ritar en cirkel med valfri radie
color()
Bestämmer färgen som sköldpaddan ritar med
end_fill()
Avslutar ifyllnad av färg
forward()
Förflyttar sköldpaddan framåt
goto()
Förflyttar sköldpaddan till en given koordinat
hideturtle()
Döljer sköldpaddan
left()
Svänger sköldpaddan åt vänster ett antal grader
pendown()
Sätter ned pennan mot ritytan.
penup()
Tar upp pennan från ritytan
right()
Svänger sköldpaddan åt höger ett antal grader
shape()
Ändrar figur som ritar
Screen().setup()
Skapar en rityta med given storlek
speed()
Ställer in sköldpaddans rithastighet

Koordinatsystemet

Här får du lära dig

Hur är koordinatsystemet uppbyggt?

Sköldpaddan startar i koordinaten (0,0). Om sköldpaddan går åt höger ökar x-koordinaten och om den går uppåt ökar y-koordinaten. Exempelvis om sköldpaddan går 100 steg åt höger och sedan 200 steg uppåt är den i (100,200).

Det kanske låter självklart om du är van vid koordinatsystem från matematiken. Men det är vanligt i datorsammanhang att (0,0) är längst upp till vänster och att positiv y-riktning är nedåt. Med turtle-modulen fungerar det dock precis som i matematiken.

Exempel

Ritar upp ett koordinatsystem och några punkter med koordinater utskrivna. Du behöver inte förstå koden i det här fallet. Prova att ändra vilka punkter som ritas ut längst ner i koden!

# Klicka på Testa-knappen för att se och köra programmet.
    

Nu ska vi se hur vi kan använda koordinatsystemet för att få sköldpaddan att gå direkt till en koordinat.

Goto

Med funktionen goto(x,y) går sköldpaddan till koordinaten (x,y). Om vi vill att sköldpaddan ska gå till (0,100) skrivs goto(0,100). Om pennan är nere så ritar sköldpaddan medan den går dit.

Exempel

Ritar en rektangel med hjälp av goto. Observera hur sköldpaddan hela tiden är riktad åt höger.

goto(100,0)
goto(100,50)
goto(0,50)
goto(0,0)
 

Som vi såg i exemplet ovan ändrar inte sköldpaddan sin riktning när goto används. Det spelar ingen roll i vilken riktning sköldpaddan pekar med goto.

Logga in eller skapa konto för att spara dina framsteg.

Vad gör koden?

Läs koden nedan och försök lista ut vad programmet ritar. Kör programmet efter du svarat och se om du fick rätt.

Fråga: Vad kommer programmet ovan att rita ut?

Ett plustecken inuti en cirkel
Ett kryss inuti en cirkel
Ett plustecken
Ett kryss

Inför skapa-uppgiften nedan introducerar vi en ny funktion, pensize(tjocklek) där argumentet tjocklek är pennans tjocklek. Med den kan vi variera hur tjocka streck sköldpaddan ritar. Som standard är tjockleken 1. För att rita med tjockleken 5 skrivs pensize(5).

Logga in eller skapa konto för att spara dina framsteg och din kod.

Skapa

Rita ett kryss med valfri tjocklek med hjälp av goto. Välj själv om det blir ett kryss från hörn till hörn eller ett mindre kryss.

Slumpmässiga koordinater

Nu ska vi få sköldpaddan att rita på en slumpad plats på ritytan. För att göra det behöver vi slumpa både x-koordinaten och y-koordinaten med hjälp av randint.

Exempel

Ritar 20 cirklar med radie 20 på slumpmässiga koordinater.

for i in range(20):
  x = randint(-200,200)
  y = randint(-200,200)
  penup()
  goto(x,y)
  pendown()
  circle(20)
 

Logga in eller skapa konto för att spara dina framsteg och din kod.

Ändra i koden

Använd color(r,g,b) och ändra så att cirklarnas färger är helt slumpmässiga. Fyll cirklarna med begin_fill() och end_fill().

Logga in eller skapa konto för att spara dina framsteg och din kod.

Skapa

Rita 100 kvadrater med en slumpad sida i intervallet [10,50]. Kvadraterna ska ritas på slumpmässiga koordinater.

Ändra storleken på ritytan

Ritytan är som standard 400x400 pixlar. Det går att ändra med Screen().setup(bredd,höjd) där bredd och höjd är antal pixlar. I ritytan står Maximal bredd, det är den maximala bredden så att ritytan fortfarande passar in bredvid koden. Som höjd går det att välja valfritt.

Exempel

Ändrar till en rityta som är 200x200 pixlar.

from turtle import *
Screen().setup(200,200)
 

Logga in eller skapa konto för att spara dina framsteg och din kod.

Skapa

Ändra storlek på ritytan till en kvadrat med maximal bredd. Rita sedan en cirkel som tangerar alla yttersidor på ritytan.

Status
Du har inte gjort klart någon uppgift än (0 st).