Logga in för att kunna spara vad du har gjort.
<< Föregående
Hem
Nästa >>
OBS! Fönstret är för smalt för att använda pythonlabbet.se. Använd en enhet med tangentbord!

Referens

Klicka på en funktion för att läsa mer.
Turtle
Funktion
Kort beskrivning
back()
Förflyttar sköldpaddan bakåt
begin_fill()
Påbörjar ifyllnad av färg
circle()
Ritar en cirkel med valfri radie
color()
Bestämmer färgen som sköldpaddan ritar med
end_fill()
Avslutar ifyllnad av färg
forward()
Förflyttar sköldpaddan framåt
goto()
Förflyttar sköldpaddan till en given koordinat
hideturtle()
Döljer sköldpaddan
left()
Svänger sköldpaddan åt vänster ett antal grader
pendown()
Sätter ned pennan mot ritytan.
penup()
Tar upp pennan från ritytan
right()
Svänger sköldpaddan åt höger ett antal grader
shape()
Ändrar figur som ritar
Screen().setup()
Skapar en rityta med given storlek
speed()
Ställer in sköldpaddans rithastighet

Rita med slumpen

Här får du lära dig

Generera slumptal

För att skapa slumptal ska vi använda funktionen randint som finns i modulen random. Randint är en ihopslagning av två förkortningar, rand för random (svenska: slumpmässig) och int för integer (svenska: heltal).

Genom att skriva from random import randint importeras randint från modulen random. Denna funktion tar två argument, randint(start, stopp) där start är det minsta slumptal som kan genereras och stopp är det största slumptal som kan genereras.

Om du vill läsa mer om hur slumptal genereras, se grundkursen om slumptal.

Exempel

Ritar en linje med slumpmässig längd. Ett slumptal mellan 10 och 200 sparas i variablen längd.

Prova att köra koden flera gånger.

from random import randint

#slumpa ett tal mellan 10 och 200    
längd = randint(10,200) 
forward(längd)

   

Logga in eller skapa konto för att spara dina framsteg och din kod.

Skapa

Rita en cirkel med slumpad radie i intervallet [10,100]. För att komma ihåg hur cirklar ritas, se avsnittet om cirklar.

Slumpvandring

Nu ska vi låta vår sköldpadda vandra slumpmässigt på ritytan. Sköldpaddan börjar som vanligt i mitten. Sedan tar den upprepade steg i slumpmässig riktning.

Slumpvandring är ett etablerat vetenskapligt begrepp och kan också kallas Brownsk rörelse eller random walk. Läs mer på wikipedia.

Exempel

Slumpvandring med 500 steg.

from turtle import *
from random import randint
shape('turtle')

for i in range(200):
  riktning = randint(1, 360)
  left(riktning)
  forward(10)
 

Logga in eller skapa konto för att spara dina framsteg och din kod.

Ändra i koden

Koden nedan är samma som i exemplet ovan. Ändra så att sköldpaddan går hälften så många steg, men dubbelt så långa steg. Låt också sköldpaddan rita med färgen grön.

Färgsystemet RGB

Hittills har vi använt en textsträng som argument till color, som exempelvis color('green'). Det går också att bestämma färg enligt RGB-systemet. RGB står för red, green, blue.

Färgen sätts med color(röd, grön, blå) där argumenten röd, grön och blå är tal i intervallet [0,1] eller [0,255]. För att använda intervallet [0,255] behöver vi skriva colormode(255) i början av koden.

Exempelvis står det första argumentet för hur mycket röd det ska finnas med i färgen, color(255,0,0) betyder därför maximalt rött med inget grönt och inget blått. Färgen blir därför röd.

Exempel

En triangel med tre olika färger. Prova gärna att experimentera med färgerna!

colormode(255)

color(255,0,0) #röd
forward(100)
left(120)
color(0,255,0) #grön
forward(100)
left(120)
color(0,0,255) #blå
forward(100)

 

Logga in eller skapa konto för att spara dina framsteg.

Vad gör koden?

Läs koden nedan och försök lista ut vad programmet ritar. Kör programmet efter du svarat och se om du fick rätt.

Fråga: Vad kommer programmet ovan att rita ut?

En random walk med ökande röd färg
En kvadrat med slumpmässig färger på sidorna
En random walk med slumpade färger
En kvadrat med ökande röd färg

Logga in eller skapa konto för att spara dina framsteg och din kod.

Ändra i koden

Programmet nedan ritar ut 100 kvadrater som täcker hela ritytan. Ändra i funktionen färgad_kvadrat så att kvadraterna får olika slumpmässiga färger. Tänk på att talen i RGB-systemet är i intervallet [0,255].

Status
Du har inte gjort klart någon uppgift än (0 st).