Logga in för att kunna spara vad du har gjort.
<< Föregående
Hem
Nästa >>
OBS! Fönstret är för smalt för att använda pythonlabbet.se. Använd en enhet med tangentbord!

Referens

Klicka på en funktion för att läsa mer.
Turtle
Funktion
Kort beskrivning
back()
Förflyttar sköldpaddan bakåt
begin_fill()
Påbörjar ifyllnad av färg
circle()
Ritar en cirkel med valfri radie
color()
Bestämmer färgen som sköldpaddan ritar med
end_fill()
Avslutar ifyllnad av färg
forward()
Förflyttar sköldpaddan framåt
goto()
Förflyttar sköldpaddan till en given koordinat
hideturtle()
Döljer sköldpaddan
left()
Svänger sköldpaddan åt vänster ett antal grader
pendown()
Sätter ned pennan mot ritytan.
penup()
Tar upp pennan från ritytan
right()
Svänger sköldpaddan åt höger ett antal grader
shape()
Ändrar figur som ritar
Screen().setup()
Skapar en rityta med given storlek
speed()
Ställer in sköldpaddans rithastighet

Variabler och repetitioner

Här får du lära dig att

Nu ska vi lära oss om två av de mest grundläggande begreppen inom programmering. Dels variabler, som används för att spara värden i minnet. Dels repetitioner, som används för att upprepa samma stycke kod ett antal gånger.

Variabler

En variabel skapas genom att skriva exempelvis sida = 50. Variabelns namn här är sida och värdet 50 har sparats i den. Efter att variabeln är skapad behöver vi bara skriva namnet på variabeln för att komma åt värdet i den.

Det heter variabel eftersom värdet kan variera under programmets körning. Till exempel kan vi tilldela ett nytt värde sida = 100 senare i programmet.

I den här turtle-kursen kommer variablers värden att vara tal. I allmänhet kan variabler innehålla väldigt olika typer av data, se grundkursen om variabler.

Exempel

Ritar en liksidig triangel med en sidlängd som definieras av en variabel. Prova ändra på värdet i variablen.

sida = 50

forward(sida)
left(120)
forward(sida)
left(120)
forward(sida)
left(120)
   

I exemplet ovan hade vi naturligtvis kunnat skriva vinkel = 120 och använda den variabeln med left(vinkel). I just det här fallet finns det dock inte så stor poäng i att variera värdet på vinkeln eftersom endast 120 grader ger en triangel.

Logga in eller skapa konto för att spara dina framsteg och din kod.

Ändra i koden

Skapa variablerna sida och vinkel och ge dem lämpliga värden så att sköldpaddan ritar en femhörning.

Repetitioner

Med en så kallad for-sats kan ett stycke kod repeteras ett antal gånger. Det är väldigt praktiskt för att slippa skriva samma kod flera gånger.

Vi kan skriva for i in range(4): för att repetera kod fyra gånger. Uttrycket range(4) motsvarar intervallet [0,3], vilket är fyra olika heltal. För varje repetition uppdateras värdet på variablen i. Vid första upprepningen är i = 0, sedan är i = 1 och i = 2, för att till slut köras en sista gång när i = 3. Totalt fyra repetitioner.

Exempel

Ritar en kvadrat genom att repetera "kör framåt" och "sväng vänster" fyra gånger.

for i in range(4):
  forward(100)
  left(90)   
 

Observera att raden med for ovan avslutas med : (kolon). Det är också viktigt att notera att koden som ska repeteras är indragen från vänster, så kallat indenterad. I Python brukar rader indenteras med fyra mellanslag. Det går bra att trycka på TAB för att automatiskt skriva fyra mellanslag här på Pythonlabbet. Läs mer på grundkursens introduktion.

Logga in eller skapa konto för att spara dina framsteg.

Vad gör koden?

Läs koden nedan och försök lista ut vad programmet ritar. Kör programmet efter du svarat och se om du fick rätt.

Fråga: Vad kommer programmet ovan att rita ut?

20 cirklar utritade längs en cirkelbåge
20 cirklar utritade längs en vertikal linje
20 cirklar utritade längs en horisontell linje

Nu ska vi kombinera våra nyvunna kunskaper om variabler och repetitioner. Genom att använda att variabeln i har olika värden under repetitionerna kan vi rita intressanta saker. Exempelvis kan vi multiplicera med värdet på i för att gå längre sträcka för varje repetition.

Exempel

Ritar ett mönster genom att utnyttja att variablen i ökar med ett för varje repetition.

for i in range(50):
  forward(5*i)
  left(90) 
 

Tycker du att det gick lite väl långsamt för sköldpaddan? För att låta sköldpaddan rita så fort som möjligt används speed(0). Argumentet till speed ska vara ett heltal i intervallet [0,10]. Som standard är hastigheten inställd till 3.

Exempel

Använder speed(0) för att rita mönstret i exemplet ovan så fort som möjligt. Testa gärna andra värden på hastigheten.

speed(0)
  
for i in range(50):
  forward(5*i)
  left(90) 
 

Nu följer två uppgifter som låter dig experimentera med vad du lärt dig.

Logga in eller skapa konto för att spara dina framsteg och din kod.

Ändra i koden

Variera värdena på variablerna tills du får en spiralfigur du gillar. Försök gärna förstå hur olika värdena förändrar bilden.

Logga in eller skapa konto för att spara dina framsteg och din kod.

Skapa

Skriv din egen kod och använd repetitioner för att skapa en valfri figur.

Status
Du har inte gjort klart någon uppgift än (0 st).