OBS! Fönstret är för smalt för att använda pythonlabbet.se. Använd en enhet med tangentbord!

Lärare

Du är inte verifierad som lärare.

Skapa lärarkonto

Skapa ett vanligt konto och ta kontakt på info@pythonlabbet.se för att slutföra ett lärarkonto. Pythonlabbet är reklamfritt och är gratis för lärare under minst hela läsåret 2022/2023.

Om lärardelen

Som verifierad lärare finns ett antal funktioner för att förenkla arbetet med en klass.

Översiktsmatris över klara avsnitt

För varje klass finns en matris som visar vilka elever som är klara med vilka avsnitt. I bilden nedan visas ett litet exempel.

Skapa elevkonto för en hel klass

För att förenkla processen att skapa konto finns en funktion för att skapa många konton på en gång. Det finns inget krav på att använda riktiga eller hela namn eller riktiga e-postadresser vid kontoskapandet. Det går utmärkt att låta systemet skapa e-postadresser på formen namn@skola.pythonlabbet.se. Läraren kan också få alla lösenord (enkla) automatiskt skapade. Om lösenordet försvinner vid något tillfälle finns också möjlighet för läraren att enkelt ändra en elevs lösenord.