OBS! Fönstret är för smalt för att använda pythonlabbet.se. Använd en enhet med tangentbord!

Problemlösning

Här kan du träna dina färdigheter i Python genom att koda projekt med olika svårighetsgrader.

Namn Svårighetsgrad1 Nivå2 Förkunskaper
Beräkna uttrycket
13 - 15 Grundkurs del 1
Lån med ränta
13 - 15 Grundkurs del 1
Rätvinklig triangel?
13 - 15 Grundkurs del 1
Rektangelns omkrets
10 - 12 Grundkurs del 1
Vilket programmeringsspråk
10 - 12 Grundkurs del 1
Beräkna medelvärdet
10 - 12 Grundkurs del 1
Beräkna pi med Gottfried Leibniz formel
13 - 15 Grundkurs del 1
Jämna Fibonacci-tal
13 - 15 Grundkurs del 1
Kvadratsumma differens
13 - 15 Grundkurs del 1
Multiplar av 3 och 5
13 - 15 Grundkurs del 1
Summan av tärningskast
10 - 12 Grundkurs del 1
Träna multiplikationstabellen
10 - 12 Grundkurs del 1
Bestäm veckodag
10 - 12 Grundkurs del 2
Sannolikhet n händelser
16 - 18 Grundkurs del 1
Största primfaktor
13 - 15 Grundkurs del 1
Uppskatta pi med slumptal
13 - 15 Grundkurs del 1

1Som i skidbacken är gröna enklast, sedan blå, röd och sist svart som är svårast.

2Nivå indikerar en ålder där de matematiska begrepp som behövs i uppgiften har lärts ut. Det går utmärkt att lösa problemen för äldre elever.