Logga in för att kunna spara vad du har gjort.
<< Tillbaka till problemlösning
OBS! Fönstret är för smalt för att använda pythonlabbet.se. Använd en enhet med tangentbord!

Är triangeln rätvinklig?

Förkunskaper: Grundkurs del I

För rätvinkliga trianglar säger Pythagoras sats att $$a^2+b^2=c^2$$ där a och b är kateter och c är hypotenusen.

Pythagoras sats gäller om och endast om triangeln är rätvinklig, vilket betyder att om ekvationen inte är uppfyllt så är triangeln inte rätvinklig.

Ditt program ska ta tre inputs, a, b och c, i den ordningen. Programmet behöver endast fungera för heltal. Skriva ut Ja om triangeln är vinkelrät och Nej om så inte är fallet.

Exempel input

3
4
5

Exempel output

Ja

Exempel input

1
2
3

Exempel output

Nej

Logga in eller skapa konto för att spara dina framsteg och din kod.

Skapa

Skriv din kod här.

-- Programmets utskrifter --