Logga in för att kunna spara vad du har gjort.
<< Föregående
Hem
OBS! Fönstret är för smalt för att använda pythonlabbet.se. Använd en enhet med tangentbord!

Referens

Klicka på en funktion för att läsa mer.
Turtle
Funktion
Kort beskrivning
back()
Förflyttar sköldpaddan bakåt
begin_fill()
Påbörjar ifyllnad av färg
circle()
Ritar en cirkel med valfri radie
color()
Bestämmer färgen som sköldpaddan ritar med
end_fill()
Avslutar ifyllnad av färg
forward()
Förflyttar sköldpaddan framåt
goto()
Förflyttar sköldpaddan till en given koordinat
hideturtle()
Döljer sköldpaddan
left()
Svänger sköldpaddan åt vänster ett antal grader
pendown()
Sätter ned pennan mot ritytan.
penup()
Tar upp pennan från ritytan
right()
Svänger sköldpaddan åt höger ett antal grader
shape()
Ändrar figur som ritar
Screen().setup()
Skapar en rityta med given storlek
speed()
Ställer in sköldpaddans rithastighet

Rekursion och fraktaler (överkurs)

Här får du lära dig

Med rekursion i programmering menas funktioner som anropar sig själv. Med den tekniken kan vi rita spännande geometriska mönster, så kallade fraktaler.

En viktig detalj när funktioner anropar sig själva är att det finns ett stoppvillkor. Annars skulle funktionen anropa sig själv i all oändlighet.

En annorlunda stjärna

Tidigare i kursen av vi ritat en femuddig stjärna. Nu när vi lärt oss både repetitioner och funktioner kan vi förenkla koden.

Exempel

En femuddig stjärna i en funktion.

def stjärna(sida):
  for i in range(5):
    forward(sida)
    right(144)

stjärna(250)
   

Nu ska vi göra om funktionen stjärna till en rekursiv funktion som anropar sig själv. I varje udd ska en ny mindre stjärna ritas och i de mindre stjärnorna ska i sin tur en liten stjärna finnas i varje udd. Och så vidare i ett djup vi anger.

För att kunna skriva ett stoppvillkor kommer vi använda if n == 0: return vilket betyder "om n är lika med 0, gå ur funktionen". I varje rekursivt steg kommer n minska med ett. Därför kommer funktionen att sluta anropa sig själv när n är lika med 0. Du kan läsa mer om if-satsen här.

Studera exemplet nedan noggrant. Försök att förstå exakt vad som händer. Rekursion är inte lätt att förstå i början!

Exempel

En rekursiv stjärna. Testa olika djup!

def stjärna(sida, n):
  if n == 0:
    return
  for i in range(5):
    forward(sida)
    stjärna(sida/3, n-1)
    right(144)

stjärna(150, 3)
   

I exemplet ovan är raden stjärna(sida/3, n-1) den viktiga delen. Den innebär att det ritas en ny stjärna med en tredjedel så stor sida och med ett djup som är ett lägre. Med stjärna(150, 3) är sidan från början 150 och djupet 3. Efter att en sida ritats kommer stjärna(50, 2) anropas, det vill säga rita en stjärna med sidan 50 och djup 2. I nästa steg är djupet 1 och då ritas en enkel stjärna. Vid djupet 0 ritas inte längre något på grund av stoppvillkoret.

Logga in eller skapa konto för att spara dina framsteg och din kod.

Ändra i koden

Koden ska rita en stjärna med sju uddar. En sådan stjärna har sju sidor (istället för fem) och vinkeln i en udd är 720/7 grader (istället för 144 grader).

Kochs snöflinga

Kochs snöflinga är en av de första beskrivna fraktalerna och skapades av den svenska matematikern Helge von Koch år 1904. Nu ska vi se hur vi kan rita den med hjälp av rekursion. Algoritmen nedan beskriver hur snöflingan ritas.

 1. Börja med en rak linje.
 2. Dela linjen i tre lika stora delar.
 3. Ersätt den mittersta delen med två delar som bildar en spets uppåt.
 4. Upprepa för alla linjer.

Illustration

Illustration av Kochs algoritm för en upprepning.

# Klicka på testa för att se illustrationen.

 

För att rita fraktalen så kan vi börja med att rita det grundläggande mönstret i en funktion. Därefter kan vi ersätta varje linje med ett rekursivt anrop.

Kochs snöflinga - en upprepning

def snöflinga(sida):
  forward(sida)
  left(60) #vinkeln är 60 grader i en liksidig triangel
  forward(sida)
  right(120)
  forward(sida)
  left(60)
  forward(sida)
 

Nu ska vi byta ut forward(sida) mot snöflinga(sida/3,n-1). Istället för att rita ut en linje gör vi ett nytt mönster där linjen skulle ha varit. Det nya mönstret är endast en tredjedel så stort. Stoppvillkoret när n = 1 är helt enkelt att rita ut sträckan. Det är basfallet som du kan se i algoritmens steg 1.

Kochs snöflinga

Färdigt exempel av Kochs snöflinga. Klicka på testa och testa olika värden på n.

def snöflinga(sida,n):
  if n == 1: #stoppvillkoret
    forward(sida)
    return

  snöflinga(sida/3,n-1) #istället för forward(100)
  left(60)
  snöflinga(sida/3,n-1) #istället för forward(100)
  right(120)
  snöflinga(sida/3,n-1) #istället för forward(100)
  left(60) 
  snöflinga(sida/3,n-1) #istället för forward(100)
 

Logga in eller skapa konto för att spara dina framsteg och din kod.

Ändra i koden

Försök att använda funktionen snowflake för att rita en hel snöflinga. Till exempel genom att rita formen av en kvadrat där varje sida använder snowflake.

Status
Du har inte gjort klart någon uppgift än (0 st).